About FIELDS

Chugoku-Shikoku Regional Office

Hiroshima Branch 2-9-33, Hikarimachi, Higashi-ku, Hiroshima, Hiroshima 732-0052, Japan
Phone: +81-82-568-4545
Fax: +81-82-568-4549